Skip to content

اولویت ها و ضرورت ها

اولویت ها و ضرورت ها

۱- ایجاد زمینه ها و انگیزه های ترغیب و تشویق اعضاء هیات علمی در ارائه طرح های تحقیقاتي خود به مرکز با اجراي شيوه هاي مختلف مديريت مشارکتي و تدوین مشوق های لازم

۲-   افزایش کمی نیروهای پژوهشگر مرکز بواسطه شناسایی و جذب نیروهای خلاق و کارآمد محقق و همینطور راه اندازی دوره هاي تحصيلات تکميلي پژوهشی بویژه دوره های PhD by Research .

۳-   افزایش توان پژوهشی و مقاله نویسی اعضاء مرکز با برگزاری دوره های پیشرفته روش تحقیق ، بیو انفورماتیک و مقاله نويسي و ....

۴-    تشویق و ترغیب پژوهشگران مرکز در جهت تصویب طرحهای تحقیقاتی مشترک با سایر مراکز علمی

۵-  مجهز نمودن مرکز به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری متناسب با نیاز و رشد توان پژوهشی محققان

۶-    برنامه ریزی در جهت صیانت از تولیدات علمی و فکری مرکز با حفظ مالکیت فکری ابداعات و ابتکارات محققان مرکز

۷-     ارتقاء و اشاعه فرهنگ تحقیق سالم و کارِ گروهی در عرصه های علمی ، تحقیقاتی با برگزاری کنگره، سمینار و کارگاه های متعدد با تکیه بر اصول اخلاق در پژوهش

۸-     برنامه ریزی برای افزایش فضاهای فیزیکی – آزمایشگاهی و اداري مرکزي

۹-افزایش جذب پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

۱۰-معرفی برنامه ها و قابلیت های مرکز در قالب برنامه استراتژیک مرکز، تقویت و روز آمد کردن وب سایت (web site) مرکز و انتشار پمفلت های دوره ای جهت افزایش شناخت مراکز درون و برون سازمانی از فعالیتهای مرکز تحقیقات قارچ های مهاجم

۱۱-عضویت در مراکز بین المللی مرتبط با اهداف مرکز

۱۲-هدایت و توسعه تحقیقات با جلب مشارکت موسسات و سازمانهای منطقه ای ، کشوری و بین المللی به عنوان تنها قطب تحقیقاتی قارچ شناسی پزشکي کشور

۱۳-ارائه سرویس آزمایشگاهی و مشاوره های تخصصی به بیماران و مراکز و سازمان های مسئول در حوزه سلامت به ویژه در رویارویي با بيماريهاي نوظهور و يا اپيدميک